آئین نامه انضباطی مدرسه
 
 

آیین نامه انضباطی دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل             سال تحصیلی 92-91

 ماده 1- کلیات :

دانش آموز موظف است در مدت تحصیل ، آیین نامه انضباطی را رعایت نموده و مرتکب عملی که خلاف شئونات یک فرد مسلمان است نگردد و در صورت تخلف برابر ماده شماره 4 (روش های پیشگیری و پیگیری ) تصمیم گیری با شورای مدرسه خواهد بود .

 ماده 2- وظایف دانش آموزان :

1- حفظ حرمت شعائر اسلامی و عمل به فرائض دینی و احکام شرعی

2- رعایت کامل حجاب اسلامی و خودداری از آرایش و عدم استفاده از اشیاء زینتی در مدرسه

3- مزین بودن به سادگی و آراستگی و رعایت موازین شرعی و اسلامی در ظاهر و پوشش در داخل و خارج از محیط هنرستان

4- توجه کامل به مسائل اخلاقی و تربیتی

5- حفظ حرمت مقام شامخ دبیران و اولیاء هنرستان با توجه به مقام والای معلم

6- حفظ حرمت و برخورد محترمانه با سایر دانش آموزان

7- اجرای دقیق دستوراتی که در زمینه های آموزشی ، پرورشی ، تربیتی بر اساس آیین نامه های داخلی یا بر اساس دستورالعملهای صادره از ادارات آموزشی و پرورشی مربوط ابلاغ می گردد .

8- حضور به موقع در هنرستان و کلاس درس و نداشتن تأخیر ورود ، در غیر اینصورت از نمره انضباط کسر خواهد شد .

9- عدم خروج از واحد آموزشی بدون اطلاع مسئولین

10- حضور فعال در برنامه صبحگاهی و محترم شمردن اجرای آن

11- شرکت فعال در کارهای گروهی و پرورشی و مناسبت های مذهبی و ایام ا... و رعایت کامل نظم و انضباط در این مناسبت ها

12- حفظ ساختمان و تجهیزات مدرسه

13- در صورتی که دانش آموز به دلیلی قادر به حضور در کلاس نباشد ، تا ساعت 10 صبح مسئولین مدرسه را آگاه ساخته و در اولین روز حضور به اتفاق ولی ، گواهی مورد تأیید علت غیبت خود را ارائه نماید .

14- اگر غیبت غیر موجه تکرار شود مشمول ماده 4 (روش های پیشگیری و پیگیری ) خواهد شد .

15- گرفتن مرخصی برای دانش آموزان بین ساعات روز یا زودتر از زمان تعطیل هنرستان و چه در بین روزهای هفته یا روزهای بین تعطیل یا مسافرت های بین سال تحصیلی ممنوع می باشد .

16- آیین نامه انضباطی امتحانات آموزش و پرورش به طور کامل اجرا خواهد شد .

17- گرفتن معلم خصوصی برای هر درس از معلمین مدرسه ممنوع می باشد .

18- اخراج از کلاس به منزله نمره انضباط صفر در همان ماه محسوب می شود .

19- در صورت غیبت والدین در جلسات انجمن اولیاء و مربیان و یا تأخیر در حضور در مدرسه در مواقع لازم از انضباط دانش آموز کم خواهد شد .

20- پوشش مناسب ورزشی در ساعات درس عملی (شلوار ورزشی پیراهن ورزشی کفش کتانی )الزامی است .

21- خودداری از هر گونه آرایش مو،رنگ مو ، ژل ، کوتاه کردن های نامناسب و بافتن مو به شکل غیر اصولی و ...

22- رعایت سادگی در نوع کوتاه کردن موی سر الزامی است .

23- رعایت اصول اخلاقی و انضباطی در طول اعزام به سالن های ورزشی خارج از واحد آموزشی الزامی است

24- ایاب و ذهاب به سالن های ورزشی خارج از محیط آموزشی از طریق واحد آموزشی می باشد ، لذا دانش آموز حق مراجعه شخصی نخواهد داشت . (جهت سالن های ورزشی )

25- همراه داشتن وسایلی به جز وسایل مورد نیاز تحصیلی ممنوع می باشد . (دوربین عکاسی ، فیلمبرداری ، دیسکت ، نوار ویدیویی ، CD ، تلفن همراه ، نوار کاست و ... )

26- کوتاه و تنگ کردن مانتو و شلوار مدرسه ممنوع می باشد . در غیر اینصورت باید مجدداً تهیه گردد .

27- پیرایش و آرایش صورت ممنوع می باشد .

 توجه : مراجعه اولیاء محترم جهت مسائل تربیتی و آموزشی فرزندان مورد استقبال مسئولین مدرسه خواهد بود و همچنین تقاضا داریم که با ظاهری مناسب به محیط فرهنگی مراجعه نمایید .

 ضمناً عدم رعایت هر یک از بندهای ماده 2 وظایف دانش آموزان منجر به تشکیل شورای مدرسه جهت تعیین وضعیت ادامه تحصیل دانش آموز در مدرسه می گردد و تابع تصمیم شورای مدرسه می باشد .