دروس پایه یازدهم
 
دروس پایه یازدهم
 
 
 
* تعلیمات دینی
 
 
*عربی ، زبان قرآنی
 
 
* فارسی
 
 
* زبان خارجی
 
 
* تاریخ معاصر
 
 
* ریاضی
 
 
* فیزیک
 
 
* توسعه مهارتهای حرکتی با توپی ( والیبال - هندبال - فوتسال - فوتبال - بسکتبال )
 
 
* توسعه مهارتهای رزمی - هدفی (تیروکمان - تیراندازی - کاراته - تکواندو - پینت بال )
 
 
 
* کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 
 
* مدیریت تولید
 
 
* کاربرد فناوری های نوین
 
 
* انسان و محیط زیست
 
 
* تفکر و سواد رسانه ای