آزمون شنا
 
 

آزمون شنا پایه دهم

چهارشنبه 1400/02/22

 
     
 
 
آزمون مجدد ژیمناستیک
 
 

آزمون مجدد ژیمناستیک

تاریخ امتحان 99/12/17
یکشنبه

 
     
 
 
آزمون مجدد بدنسازی عمومی
 
 

آزمون مجدد بدنسازی عمومی

تاریخ امتحان 99/12/16
شنبه

 
     
 
 
آزمون اطلاعات عمومی
 
 

آزمون اطلاعات عمومی

این آزمون برای آشنایی شما با سایت و نحوه برگزاری آزمون می باشد