هنرستان دخترانه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل
 

آزمون شنا

آزمون شنا پایه دهم

چهارشنبه 1400/02/22

 

آزمون مجدد ژیمناستیک

آزمون مجدد ژیمناستیک

تاریخ امتحان 99/12/17
یکشنبه

 

آزمون مجدد بدنسازی عمومی

آزمون مجدد بدنسازی عمومی

تاریخ امتحان 99/12/16
شنبه

 

آزمون اطلاعات عمومی

آزمون اطلاعات عمومی

این آزمون برای آشنایی شما با سایت و نحوه برگزاری آزمون می باشد